Nawigacja

O szkole

Patron Szkoły - Wincenty Buczek

 

Wincenty Buczek, syn Franciszka i Katarzyny ze Szczytyńskich, urodził się 19 VIII 1893 r. w Mokrzyszowie w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, będąc w bardzo trudnych warunkach materialnych, uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego  w Rudniku nad Sanem (1909-1913).

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1913 rozpoczął pracę pedagogiczną w szkole w Machowie. W wyniku I wojny światowej został powołany do armii austriackiej. Z końcem 1917 roku powrócił z niewoli jako jeniec austriacki.

W roku 1918 ponownie podjął pracę pedagogiczną ale już w Sobowie. Z jego inicjatywy społeczeństwo Sobowa rozpoczęło budowę szkoły powszechnej, która została oddana do użytku w r. 1930.

W czasie okupacji hitlerowskiej Buczek brał czynny udział, w organizowaniu tajnego nauczania na terenie powiatu tarnobrzeskiego. W IV 1942 r. zagrożony aresztowaniem przez gestapo ukrywa się w okolicznych wsiach, a następnie ucieka do Warszawy. Pod przybranym nazwiskiem - Mieczysław Zawiślak, włącza się do pracy w ruchu konspiracyjnym. Po wybuchu Powstania Warszawskiego zostaje aresztowany i wywieziony do obozu, skąd powraca wyczerpany i chory 14 VI 1945 roku.

Po okresie rekonwalescencji ponownie zaczyna swą działalność oświatową. Wyczerpany fizycznie i nerwowo, umiera po ciężkiej chorobie 17 II 1951 r.

W listopadzie 1961 r. Szkoła Podstawowa w Sobowie została nazwana Jego imieniem.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu
    ul. Olszowa 1
    39-400 Tarnobrzeg
  • 15 8220603

Galeria zdjęć