Nawigacja

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  1 września 2015 roku udziałem w uroczystej Mszy św. uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. O godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek. Dyrektor szkoły p. Robert Kłoda przywitał wszystkich zebranych na sali gimnastycznej, a w szczególności uczniów klasy pierwszej. Miło nam było gościc w swym gronie ks. proboszcza Andrzeja Maczugę oraz nauczycieli emerytów. Po krótkiej części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

 • Wyprawka szkolna

  Plakat informacyjny dla rodziców.

  Opis programu "Wyprawka szkolna" dla szkoły podstawowej:

  Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie.

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

  doc

  pdf 

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego to czas na podsumowania osiagnięc uczniów oraz gratulacje i podziękowania dla rodziców. Ten wyjatkowy dzień rozpoczęła uroczysta Msza św., a następnie uczniowie wraz z rodzicami zgromadzili się w sali gimnastycznej, by z rąk dyrektora p. Roberta Kłody i nauczycieli odebrac statuetki za wzorowe zachowanie i celujące wyniki w nauce, dyplomy wyróżniającego się ucznia, nagrody książkowe i listy gratulacyjne.  Wierszem i piosenką pożegnała rok szkolny klasa III, zapraszając jednocześnie do udanego wakacyjnego wypoczynku.

 • Pożegnanie absolwentów

  „Każda sekunda naszego życia jest jedną chwilą w dziejach wszechświata, chwilą, która się nie powtórzy”, dlatego piękne chwile trzeba pielęgnować, pamiętać, wspominać.

  Wszystkim absolwentom klasy VI życzymy wielu radosnych chwil na kolejnych etapach edukacji, wielu sukcesów i zadowolenia z osiągniętych zamierzeń. A kiedy ogarną Was wspomnienia zajrzyjcie do galerii zdjęć i przypomnijcie sobie kolegów i koleżanki ze starej, dobrej podstawówki.

Galeria zdjęć

Zobaczcie, kto w tym tygodniu jest Mistrzem!

Sobota 05.09.2015

Ilość odwiedzin: 282221

Nawigacja

  Wiadomości

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu
   ul. Olszowa 1
   39-400 Tarnobrzeg
  • 15 8220603

  Galeria zdjęć